Merdivenköy Mah. Dikyol Sok. No:2 Business İstanbul, B Blok, Kat:18 İç Kapı No: 179 Kadıköy / İstanbul
tr

Burkulma Analizi

Anasayfa » Burkulma Analizi

Burkulma analizi özellikle çelik konstrüksiyon yapılarda ve makine ürünlerinde hesaplanması gereken bir analiz türüdür. Burkulma mühendisliğin tasarım ve boyutlandırma işlemlerinde üzerinde durulması ve detaylı incelenmesi gereken bir konudur.  Gerilme açısından emniyetli olsa bile burkulma açısından problem oluşturabilir bazı ürünler.

Burkulma Analizi Nedir?

Burkulma hesaplamalarında analitik ve nümerik yöntemler kullanılmaktadır. Nümerik yöntemler özellikle karmaşık ürün gruplarının incelenmesinde çok kullanılan bir yöntemdir. Sonlu Elemanlar Analizi (FEA) ile burkulma analizinde iki yaklaşım bulunmaktadır; 1) lineer burkulma, 2) non-lineer burkulma analizidir. Özetle makine elemanlarının tasarımında yapıların, profillerin, kolonların yük taşıma kapasitesi ve yapının istenmeyen deformasyonlar olmadan yük taşıma kapasitesi önemlidir.

Burkulma Terminolojisi

Burkulma konusu mühendisler tarafından iyi anlamaları ve dikkate almaları gereken bir konudur. Bu konuda ilk olarak rijitlik (stiffness), uzunluk ve narinlik kelimelerinin matematiksel modellerini bilmek gerekir Bir malzemede, üründe rijitlik onun elastisite modülü, E, ya da kayma modülü G ile ilgilidir. Yine dönme yarıçapı, r, kesit alanının merkez ekseni çevresindeki dağılımını tanımlar. Kesit alanı merkezi eksenden uzaklaşırsa, daha büyük bir r değerine ve burkulmaya karşı daha büyük bir dirence sahip olacaktır ürün. Narinlik oranı ise geometrik bir kavramdır. Narinlik oranının birimi yoktur ve sembolü Lamda’dır. Burada L elemanın uzunluğunu belirtir. Narinlik oranı önemli bir faktördür.

Ansys Burkulma Analizi İşlem Sırası Nedir?

Burkulma analizi diğer nümerik problem çözme süreci ile eşdeğerdir. İlk olarak ürün geometrisi yüzey model, tel kafes model veya katı model olarak hazırlanır ve analiz modülüne geçiş yapılır. Malzeme modelleri oluşturulduktan sonra yük ve sınır şartları girilerek analiz işlemine geçilir. Çözüm işlemin sonrası detaylı rapor elde etmek için yüksek çözünürlükte resimler elde edilerek raporlar hazırlanır. Uzman görüşü ile analiz raporu onaylanarak müşteriye teslim edilir. Ürün geliştirme nedir.

Burkulma Analiz Yapan Firmalar

Marsis İnovasyon uzman ekibi ve teknik altyapısı ile ürünlerinizi burkulma açısından detaylı inceleyerek simülasyon yapmakta ve analiz çalışması sonuçlarını detaylı rapor hazırlayarak tarafınıza istediğiniz dilde rapor olarak teslim etmektedir. Hizmetler için bize ulaşın. +90 216 599 19 59

Ürün ve Hizmetlerimiz Hakkında Daha Fazla Bilgi Almak İçin Bizi Arayabilirsiniz: